Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Uděluji tímto výslovný souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů správcem Obchodní společností Hamé s.r.o., Na drahách 814, 686 04, Kunovice, IČ 282 12 556, DIČ CZ28213556, zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 63439 (dále jen "správce"), pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro následující údaje:
  1. Uzavírání kupních smluv prostřednictvím webové stránky, přičemž pro tento účel jsou osobní údaje zpracovávány správcem, minimálně po platnou záruční dobu zakoupeného výrobku, pro kterého je to nezbytně nutné s ohledem na uvedený účel. Neposkytnutí těchto údajů má za následek nemožnost zpracování poptávek resp. kupních smluv prostřednictvím webových stránek.
  2. Nabízení zboží a služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickou formou na e-mailovou adresu kupujícího.
 2. Uděluji tímto souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů správcem, pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro následující údaje:
  1. Jméno
  2. Příjmení
  3. Adresa (fakturační, doručovací)
  4. Telefon
  5. E-mail
  6. Historie objednávek na e-shopu
 3. Účelem zpracování těchto osobních údajů je prodej zboží ze strany správce a veškerá další právní jednání s tím související.
 4. Tento souhlas je možno kdykoli vzít zpět, a to zasláním e-mailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 5. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje pro správce však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  1. Obchodní společností ERGOTEP, družstvo invalidů, se sídlem Záboří 93, Proseč, 539 44
  2. KomTeSa spol. s. r.o., Masarykova 2853, 580 01 Havlíčkův Brod
  3. ROI Story s. r. o., nám. T. G. Masaryka 588, 760 01 Zlín
  4. ComGate Payments, Gočárova třída 1754/48b, Pražské předměstí, 500 02 Hradec Králové
  5. Česká pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1
  6. Google - Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
   • Google Analytics
   • Google Tag Manager
   • Google Adwords
 6. Beru na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo:
  1. Vzít souhlas kdykoliv zpět
  2. Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.
  3. Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
  4. Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
  5. Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.
  6. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Ochrana osobních údajů Hamé e-shop

1. Společnost Hamé s.r.o., se sídlem Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, IČ 28213556, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63439 (dále jen „společnost Hamé“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“) následující osobní údaje:

 

v případě poptávky zboží a služeb nebo jiného vyjádření zájmu o spolupráci:

jméno a příjmení;

e-mailovou adresu;

telefonní číslo;

IČ, DIČ;

 

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky zboží a služeb a jednání o této nabídce. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení - zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

Tyto osobní údaje budou společností Hamé zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a společností Hamé nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování nebo pokud nedojde k uzavření kupní smlouvy.

 

v případě vaší registrace do uživatelského účtu v e-shopu společnosti Hamé:

jméno a příjmení;

e-mailovou adresu;

korespondenční adresu;

telefonní číslo;

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro administraci vašeho účtu, odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a společností Hamé dojde k uzavření takové smlouvy. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení - zpracování na základě vašeho souhlasu. Tyto osobní údaje budou společností Hamé zpracovávány po dobu vašeho aktivního užívání účtu a dále 3 roky od realizace posledního nákupu, nejméně však po dobu 3 let od založení účtu.

 

v případě uzavření kupní smlouvy:

jméno a příjmení

e-mailovou adresu

telefonní číslo

adresu

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

Výše uvedené zpracování je umožněno na základě:

 • čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, a
 • čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce

Na e-mailovou adresu (případně tel.č.) vám budou v případě uskutečnění koupě zboží (nebo alespoň vložení zboží do nákupního košíku) u společnosti Hamé zasílána obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude společností Hamé uchovávána po dobu 3 let od založení uživatelského účtu nebo 3 let od realizace posledního nákupu, pokud byl takový nákup vámi realizován.

 

Společnost Hamé prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a dále zpracovatelé, kterými mohou být:

 • poskytovatel webového rozhraní Komtesa s.r.o., Masarykova 2853, 580 01 Havlíčkův Brod,
  IČ 45535663
 • provozovatel logistiky e-shopu Ergotep, družstvo invalidů, Zábořská 93, Záboří, Proseč, 539 44, IČ 25997815
 • poskytovatel marketingových služeb ROI Story, nám. T. G. Masaryka 588, 760 01 Zlín, IČ 03622622
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po společnosti informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
 • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem registrace do uživatelského účtu kdykoliv zpět, vezměte však, prosíme, na vědomí, že pokud jste již u společnosti objednal zboží nebo služby, společnost může být nadále vaše osobní údaje povinna či oprávněna zpracovávat a že zpětvzetí souhlasu bude mít za důsledek smazání uživatelského účtu,
 • vyžádat si u společnosti přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
 • požadovat po společnosti výmaz osobních údajů – výmaz společnost provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo oprávněnými zájmy společnosti,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.